Hyra server? Tänk på brand och säkerhet!

När man ska hyra en server som man ska ha ståendes i samma byggnad som ens hem eller kontor, är det viktigt att man tänker på vissa saker. En av dessa saker är brand och säkerhet. Ett rum med en server eller för den delen ett rum fullt med flertalet servrar blir snabbt och lätt varmt, riktigt varmt, och det kan vara en brandfara. Det är därför viktigt att serverrummet är ordentligt kylt, att det är rätt luftfuktighet inne i rummet och att allt inne i rummet inte står för packat, då detta ökar värmen ännu mer.

Temperaturen inne i serverrummet bör ligga runt 20-22 grader Celsius, med en luftfuktighet på ca 50 procent. Anledningen till att luftfuktigheten bör vara runt 50 procent är för att för låg luftfuktighet skapar statisk elektricitet, vilket i ett rum fullt med dyrbar och lättantändligt maskineri inte är bra. Poängteras bör dock att om servrarna är jordade, behöver man inte oroa sig för att den statiska elektriciteten ska orsaka skada. Värmen inne i rummet kommer dock orsaka stor skada, så den bör sänkas till rekommenderad temperatur (20-22 grader Celsius). Hög luftfuktighet kan hjälpa till att sänka temperaturen inne i rummet en aning, vilket innebär att man inte behöver köra AC:n på högsta nivån hela tiden.