Instrumentbord viktigt för sjukvården

Att sjukvården fungerar problemfritt är oerhört viktig, en fungerande sjukvård gör att hela samhället mår bättre. Vid pandemier är detta om inte ännu viktigare.

För att sjukvården ska fungera behövs förutom personal som kan utföra arbetet inom sjukvården även utrustning som används vid olika undersökningar. En av dessa utrustningar är instrumentbord som används vid alla typer av undersökningar. Den vanligaste undersökningen där instrumentbord förekommer är blodprovstagningar. Vid provtagningar ställer den ansvarige provtagaren alla verktyg på bordet. Det kan vara allt från blodvagga och provrör till venflon och etiketter som används vid provtagningar. I vissa fall förekommer också värmekuddar och olika typer av bomullstussar.

Alla dessa är viktiga och det hade varit nästan omöjligt att ha med alla dessa småsaker utan ett instrumentbord.

Visserligen skulle man kunna använda sig av något annat slags bord, men det som gör instrumentbordet så praktiskt är att den kommer med hjul och kan därför flyttas runt om det behövs. Något som är svårt med ett vanligt bord.

Så mer instrumentbord i vården, det kommer att underlätta arbetet för alla de som dag in och dag ut sliter med att ta hand om oss alla. Eller åtminstone tillräckligt många instrumentbord så att man inte behöver gå runt och leta efter en.